Monday, December 12, 2016

Thành Kính Phân Ưu

Nhận đưọc hung tin:
bà quả phụ  Lê Văn Nhi
Nhũ Danh Phạm Thị Thính
Pháp Danh Diệu Thiện.
Đã tạ thế ngày 08 tháng 12 năm 2016 nhằm ngày 10 tháng 11 năm Bính Thân
vào lúc 12 giờ 50 phút trưa tại Houston, TX

Hưởng thọ 102 tuổi

Toàn thể thành viên Vietnamese Intercity Tennis Open xin thành kính phân ưu đến gia đình anh chị Lê Trung Sơn.

Nguyện xin hương linh cụ bà sớm về cõi vĩnh hằng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


Chương trình Tang Lễ (Copy paste from Bản Cáo Phó)


No comments:

Post a Comment