Thursday, September 22, 2016

Tông báo

VietNameses Intercity Tennis Open
1010 Carla CT
Arlington, TX 76014
(214) 440-7505                                   Arlington, Sept. 12/2016

                             T H Ơ   M I

          Kính gi:    -  Quý Đồng Hương Việt Nam cư ngụ tại DFW
                             - Cộng Đồng và Quý Hội Đoàn Việt Nam DFW
                             - Quý Chủ nhân cơ sở thương mãi tại DFW
                             - Quý cơ quan truyền thông DFW

          VietITO là tổ chức Quần vợt liên tỉnh của người Việt Nam cư ngụ trên nước Mỹ, mỗi năm tổ chức 02 lần và các tỉnh luân phiên vào mùa Xuân và mùa Thu. Năm nay đến lượt thành phố Arlington đứng ra tổ chức.
          Để cổ võ tinh thần thể thao của hội nhà (Arlington) và của tất cả các đấu thủ Việt Nam từ mọi nơi đến tranh giải, tôi thay mặt ban tổ chức xin hân hạnh mời và kêu gọi đồng hương, quý giới chức đại diện Cộng Đồng Việt Nam, Quý hội đoàn, quý chủ nhân cơ sở thương mãi và cơ quan truyền thông đến tham dự,  Sự có mặt cuả quý vị sẽ mang lại niềm phấn khởi cho ban tổ chức và toàn thể đâu thủ quần vợt Việt Nam cư ngụ trên nước Mỹ.
          Những tỉnh về tham dự năm nay gồm có: Louisiana, Houston, Austin, Dallas, Arlington, Duncanville, Ft. Worth và có thể OKC, ngoài ra tháng tư sang năm sẽ có hội Maryland miền Bắc Mỹ về tham dự.

Giải gồm:

1- Men double open
2- Women double open
3- Mix double open
4- Đôi nam cộng tuổi 80
5- Đôi nam cộng tuổi 90
6- Đôi nam cộng tuổi 100
7- Đôi nam cộng tuổi 110
8- Đôi nam cộng tuổi 120
9- Đôi nam cộng tuổi 130
10- Đôi nam cộng tuổi trên 65/each

Thời gian đia điểm:

Dạ tiệc (hát cho nhau nghe và dạ vũ) họp mặt liên hoan: 07:00 PM ngày 01 tháng 10 năm 2016 tại nhà hàng Thanh Thanh
2515 E. Arkansas LN, Arlington, TX 76010 (817) 275-2449
Giá  ủng hộ $30.00/each person, xin gọi Nguyễn Hải (214) 440-7505 hoặc Hà Lan Phương (682) 240-2088 cho biết số ngưới tham dự hoặc đắt bàn ăn.

Thi đấu: 08:00 AM tại Richland Tennis Center: 7111 NE Loop 820 North Richland Hills, TX 76180 (817) 427-6680 Vào xem tự do

Tâm thư: Bộ môn quần vợt nói riêng và thể thao nói chung mang lại sức sống lành mạnh, tinh thần đoàn kết và ý chí quyết thắng cho mọi người và cho con em Việt Nam chúng ta cư ngụ trên nước Mỹ. Khi các cháu đam mê thể thao, các cháu sẽ không còn đam mê và lún sâu vào các tệ hại xã hội. Mỗi lần tổ chức là mỗi lần khó khăn về tài chánh, ban tổ chức rất cần thêm kinh phí để tổ chức cho hoàn hảo như Trophies, như phần thưởng, tiền mướn sân, tiền mua banh, mua nước uống, mua chuối vân vân, Thay mặt ban tổ chức và toàn thể đấu thủ, tôi kêu gọi sự giúp đỡ của đồng hương ai có khả năng và quý vị nêu danh sách trên, mọi trợ giúp của quý vị sẽ được đưa lên danh sách ân nhân và mọi chi tiêu sẽ liệt kê và đăng trên: www.vietito.com (VietNamese Intercities Tennis Open).
Chi phiếu trợ giúp xin gửi về: Nguyễn Hải, 1010 Carla CT, Arlington, TX 76014.
Xin thành thật cảm ơn.
Trưởng ban tổ chức giải VietITO muà Thu 2016
Nguyễn Hải
Email: nguyenhai@vietito.com

                              

No comments:

Post a Comment