Friday, September 30, 2016

Phân Ưu

Nhận được tin cụ ông GIUSE Phạm Vĩnh Đông đã về bên nước Chúa ngày 23 tháng 09 năm 2016 lúc 05:05 AM.
Được biết cụ ông sanh: ngày 30 tháng 04 năm 1914 tại làng Quý Hóa Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh và về bên nước Chúa ngày trên hưởng đại thọ 102 tuổi.
VietNamese Intercity Tennis Open (VietITO) xin đại diện quần vợt Việt Nam các tỉnh bên Hoa Kỳ gửi lời thành kính phân ưu đến toàn thể gia đình bà quả phụ Phạm Vĩnh Đông và gia đình vận đông viên Phạm Vĩnh Sỹ.

Xin tất cả nguyện cầu cho linh hồn GIUSE sớm được hướng Thiên Nhan Chúa

2 comments:

  1. Thành kính phân ưu và cầu xin linh hồn Giuse sớm về bên nước Chúa
    [img]http://vietnamconghoa.us/1/phanuu.jpg[/img]

    ReplyDelete
  2. Nguyễn Hải đại diện liên hội quần vợt ADF xin thành kính phân ưu đến gia đình anh Phạm Vĩnh Sỹ. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn GIUSE về hướng Nhan Thánh Chúa.

    ReplyDelete