Saturday, April 30, 2016

Sang trọng nhất, ấm cúng nhất, thức ăn ngon nhất, Phê nhất vẫn là nhà hàng Thanh Thanh

Sang trọng nhất

Tôi đưa em sang sông (hát cho mọi người nhẩy)

Nhẩy đã nhất

Nhẩy quên ngày mai thi đấu

Ôm chặt vào

Nhẩy kiểu Thái Lan

No comments:

Post a Comment