Thursday, April 21, 2016

Một số hình ảnh của giải Tennis vietito 16-17/04/2016 tại Houston

Nguyễn Hải & Hà Lan Phương / Nguyễn H. Đức & Mai Tuyết Vân đêm văn nghệ

150 đấu thủ chuẩn bị tranh giải

Thi đấu trong tennis court và chờ đợi

Dung & Trang Dallas


Những đấu thủ nữ của giải

Ghi điểm

Ghi điểm và cách thức

Andy và Khánh Nguyễn (80)

Andy và Khánh Nguyễn

giải cộng tuổi 90

No comments:

Post a Comment