Saturday, April 30, 2016

Sang trọng nhất, ấm cúng nhất, thức ăn ngon nhất, Phê nhất vẫn là nhà hàng Thanh Thanh

Sang trọng nhất

Tôi đưa em sang sông (hát cho mọi người nhẩy)

Nhẩy đã nhất

Nhẩy quên ngày mai thi đấu

Ôm chặt vào

Nhẩy kiểu Thái Lan

Những hình ảnh kỷ niệm và các Niên Trưởng sáng lập (khởi nguồn của Việtito)

Liên danh A-D-F

Liên danh A-D-F

Giải 4 tỉnh 2011

Arlington

Austin và Chí Tài brother

Trái (chung của Ft. Worth)

Hải, niên trưởng Giao, Hoàng F5, Chính, Cường)

Dallas trao cup toàn đội cho ADF

Cup giải từng hạng tuổi

Cố niên trưởng Trần Đình Giao và phu nhân

Niên trưởng Trần Đình Du sáng lập viên (trái)

Niên trưởng Vương Minh Dương của Ft. Worth

Trưởng ban tổ chúc trao lưu niệm cho Niên trưởng sáng lập viên Lê Công Hoan (San-Antonio)

Thành quả đạt được là do nỗ lực của toàn thệ các bạn, không riêng cá nhân nào

Dallas

Thursday, April 21, 2016

Một số hình ảnh của giải Tennis vietito 16-17/04/2016 tại Houston

Nguyễn Hải & Hà Lan Phương / Nguyễn H. Đức & Mai Tuyết Vân đêm văn nghệ

150 đấu thủ chuẩn bị tranh giải

Thi đấu trong tennis court và chờ đợi

Dung & Trang Dallas


Những đấu thủ nữ của giải

Ghi điểm

Ghi điểm và cách thức

Andy và Khánh Nguyễn (80)

Andy và Khánh Nguyễn

giải cộng tuổi 90