Monday, September 21, 2015

Thành kính phân ưu

Nhận được hung tin niên trưởng:
TRƯƠNG VĂN CAO
Pháp Danh GIẢI THOÁT
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 18 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
Cựu Thiếu Tá Quân Cảnh/QLVNCH
Cựu Tổng Hội Trưởng Quân Cảnh/QLVNCH
Đã Từ trần lúc 7 giờ 41 phút tối ngày 16 tháng 9, năm 2015
Nhằm ngày Mồng 4 tháng 8 năm Ất Mùi - Hưởng thọ 77 tuổi
Hội Quân Cảnh QLVNCH/DFW thành kính phân ưu đến bà quả phụ Trương văn Cao và thân quyến.
Nguyện xin hương linh niên trưởng sớm về cõi vĩnh hằng
Hội Quân Cảnh QLVNCH/DFW thành kính phân ưu


Quân Cảnh tư pháp Nguyễn Hải

Sunday, September 6, 2015

Thành Kính Phân Ưu

Nhận được hung tin Niên Trưởng Trần Đình Giao (đồng cựu sáng lập viên giải quần vợt liên tỉnh TX)
Sanh năm 1934
đã tạ thế ngày 02 tháng 09 năm 2015 tại Garland
Hưởng thọ 81 tuổi.

Liên Hội Quần Vợt  ADF_ Vietnamese Tennis Association thành kính phân ưu đến Bà Qủa Phụ Trần Đình Giao và tang quyến
Nguyện xin hương hồn niên trưởng sớm về cõi vĩnh hằng

.