Tuesday, April 14, 2015

Kết quả giải quần vợt liên tỉnh mùa xuân 2015

Hội Quần vợt Dallas
(Tennis Club At Dallas – TCAD)
Trân trọng thông báo kết quả thi đấu của giải quần vợt liên tỉnh tổ chức vào 2 ngày 11 & 12 tháng 4 năm 2015 tại Dallas. Giải liên tỉnh gồm 6 thành phố Arlington, Austin, Dallas, Duncanville, Houston và New Orleans. Liên hoan chào đón các hội tham gia thi đấu, các nhà tài trợ cùng thân hữu tại nhà hàng Quốc Hương số 3112 N Jupiter road, Garland TX 75044 (972)414-1300. Giải thi đấu được tổ chức tại Garland Tennis Center số 1010 West Miller Road, Garland, TX 75041 (972) 205-2778.
Chi tiết kết quả thi đấu như sau:
Giải toàn đội:
Hạng 1: Hội Dallas (20 điểm)
Hạng 2: Hội Arlington (17 điểm)
Hạng 3: Hội Duncanville (12 điểm)
Hạng 4: Hội Austin (11 điểm)
Hạng 5: Hội Houston (10 điểm)
Hạng 6: Hội New Orleans(8 điểm)
Giải mở rộng - lãnh cúp cá nhân (Không tính đíểm đồng đội):
       Giải thanh niên:
Hạng 1: New Orleans
Hạng 2: Dallas(Bảo + Minh Trương)
Giải Nam - Nữ:
Hạng 1: Dallas1(Thanh + Trang)
Hạng 2: Dallas2(Vĩnh + Dung DeeDee)
Giải lão tướng:
Hạng 1: Dallas(Lương + Song + Thật)
Hạng 2: Austin
Giải đồng đội - lãnh cúp cá nhân - cúp đồng đội luân lưu:
       Giải 80 tuổi:
Hạng 1: Duncanville
Hạng 2: Arlington
Giải 90 tuổi:
Hạng 1: Houston
Hạng 2: Arlington
Giải 100 tuổi:
Hạng 1: Arlington
Hạng 2: New Orleans
Giải 110 tuổi:
Hạng 1: Dallas (Nam + Hiếu)
Hạng 2: Houston
Giải 120 tuổi:
Hạng 1: Arlington
Hạng 2: Dallas (Bình + Khôi)
Giải 130 tuổi:
Hạng 1: Dallas (Cường + Nghĩa)
Hạng 2: Austin
Hội quần vợt Dallas xin thành thật tri ân tấm lòng vàng của các nhà tài trợ cho giải liên tỉnh mùa Xuân 2015:
Tòa soạn báo Bút Việt(Mai văn Đức)
Tòa soạn báo Người Việt(Thái hóa Lộc)
VietFace(Dallas)
BN Automotive  
Saigon Block
Nhà hàng Bistro B
Phở Đoàn
Phở Bắc
Phở Noodlelicious
Nhà hàng Đồng Quê
Nhà hàng Quổc Hương
Nhà hàng Lá Me
Siêu thị Hiệp Thái
Dung Dee CPA
đã giúp đỡ tài chánh và phương tiện để giải quần vợt được tổ chức thành công tốt đẹp.

T.M. ban tổ chức,
Hội trưởng: Nguyễn đình Bình
Hội phó kiêm thủ quân: Nguyễn xuân Nam.