Thursday, January 1, 2015

Thành Kính Phân Ưu

Nhận được tin buồn cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Sắt, sinh ngày 13 tháng 03 năm 1940 đã về nơi nước Chúa ngày 28 tháng 12 năm 2014 hưởng thọ 74 tuổi
Ban điều hành liên hội quần vợt VN 7 tỉnh TX-OK xin thành kính phân ưu cùng gia đình anh Micheal Minh và gia đình anh Xen. Nguyện xin Thiên Chúa mau đón linh hồn cụ ông về hướng Thiên Nhan Chúa.

Thành Kính Phân Ưu

Nhận được tin buồn cụ bà Lê Thị Lệ
sinh ngày 01 tháng 01 năm 1934 tại Bắc Ninh Việt Nam
Đã an nghỉ về nơi nước Chúa lúc 09 giờ AM ngày 21 tháng 12 năm 2014
hưởng thọ 81 tuổi.
Ban Điều hành Liên hội Quần vợt TX_OK thành kính phân ưu đến gia đình anh Âu Từ Thức (cố vấn trang Blog) nguyện xin Thiên Chúa sớm đón linh hồn cụ bà về hướng Thiên Nhan ngài.
Nguyễn Hải