Monday, September 21, 2015

Thành kính phân ưu

Nhận được hung tin niên trưởng:
TRƯƠNG VĂN CAO
Pháp Danh GIẢI THOÁT
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 18 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
Cựu Thiếu Tá Quân Cảnh/QLVNCH
Cựu Tổng Hội Trưởng Quân Cảnh/QLVNCH
Đã Từ trần lúc 7 giờ 41 phút tối ngày 16 tháng 9, năm 2015
Nhằm ngày Mồng 4 tháng 8 năm Ất Mùi - Hưởng thọ 77 tuổi
Hội Quân Cảnh QLVNCH/DFW thành kính phân ưu đến bà quả phụ Trương văn Cao và thân quyến.
Nguyện xin hương linh niên trưởng sớm về cõi vĩnh hằng
Hội Quân Cảnh QLVNCH/DFW thành kính phân ưu


Quân Cảnh tư pháp Nguyễn Hải

Sunday, September 6, 2015

Thành Kính Phân Ưu

Nhận được hung tin Niên Trưởng Trần Đình Giao (đồng cựu sáng lập viên giải quần vợt liên tỉnh TX)
Sanh năm 1934
đã tạ thế ngày 02 tháng 09 năm 2015 tại Garland
Hưởng thọ 81 tuổi.

Liên Hội Quần Vợt  ADF_ Vietnamese Tennis Association thành kính phân ưu đến Bà Qủa Phụ Trần Đình Giao và tang quyến
Nguyện xin hương hồn niên trưởng sớm về cõi vĩnh hằng

.

Tuesday, April 14, 2015

Kết quả giải quần vợt liên tỉnh mùa xuân 2015

Hội Quần vợt Dallas
(Tennis Club At Dallas – TCAD)
Trân trọng thông báo kết quả thi đấu của giải quần vợt liên tỉnh tổ chức vào 2 ngày 11 & 12 tháng 4 năm 2015 tại Dallas. Giải liên tỉnh gồm 6 thành phố Arlington, Austin, Dallas, Duncanville, Houston và New Orleans. Liên hoan chào đón các hội tham gia thi đấu, các nhà tài trợ cùng thân hữu tại nhà hàng Quốc Hương số 3112 N Jupiter road, Garland TX 75044 (972)414-1300. Giải thi đấu được tổ chức tại Garland Tennis Center số 1010 West Miller Road, Garland, TX 75041 (972) 205-2778.
Chi tiết kết quả thi đấu như sau:
Giải toàn đội:
Hạng 1: Hội Dallas (20 điểm)
Hạng 2: Hội Arlington (17 điểm)
Hạng 3: Hội Duncanville (12 điểm)
Hạng 4: Hội Austin (11 điểm)
Hạng 5: Hội Houston (10 điểm)
Hạng 6: Hội New Orleans(8 điểm)
Giải mở rộng - lãnh cúp cá nhân (Không tính đíểm đồng đội):
       Giải thanh niên:
Hạng 1: New Orleans
Hạng 2: Dallas(Bảo + Minh Trương)
Giải Nam - Nữ:
Hạng 1: Dallas1(Thanh + Trang)
Hạng 2: Dallas2(Vĩnh + Dung DeeDee)
Giải lão tướng:
Hạng 1: Dallas(Lương + Song + Thật)
Hạng 2: Austin
Giải đồng đội - lãnh cúp cá nhân - cúp đồng đội luân lưu:
       Giải 80 tuổi:
Hạng 1: Duncanville
Hạng 2: Arlington
Giải 90 tuổi:
Hạng 1: Houston
Hạng 2: Arlington
Giải 100 tuổi:
Hạng 1: Arlington
Hạng 2: New Orleans
Giải 110 tuổi:
Hạng 1: Dallas (Nam + Hiếu)
Hạng 2: Houston
Giải 120 tuổi:
Hạng 1: Arlington
Hạng 2: Dallas (Bình + Khôi)
Giải 130 tuổi:
Hạng 1: Dallas (Cường + Nghĩa)
Hạng 2: Austin
Hội quần vợt Dallas xin thành thật tri ân tấm lòng vàng của các nhà tài trợ cho giải liên tỉnh mùa Xuân 2015:
Tòa soạn báo Bút Việt(Mai văn Đức)
Tòa soạn báo Người Việt(Thái hóa Lộc)
VietFace(Dallas)
BN Automotive  
Saigon Block
Nhà hàng Bistro B
Phở Đoàn
Phở Bắc
Phở Noodlelicious
Nhà hàng Đồng Quê
Nhà hàng Quổc Hương
Nhà hàng Lá Me
Siêu thị Hiệp Thái
Dung Dee CPA
đã giúp đỡ tài chánh và phương tiện để giải quần vợt được tổ chức thành công tốt đẹp.

T.M. ban tổ chức,
Hội trưởng: Nguyễn đình Bình
Hội phó kiêm thủ quân: Nguyễn xuân Nam.

Thursday, January 1, 2015

Thành Kính Phân Ưu

Nhận được tin buồn cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Sắt, sinh ngày 13 tháng 03 năm 1940 đã về nơi nước Chúa ngày 28 tháng 12 năm 2014 hưởng thọ 74 tuổi
Ban điều hành liên hội quần vợt VN 7 tỉnh TX-OK xin thành kính phân ưu cùng gia đình anh Micheal Minh và gia đình anh Xen. Nguyện xin Thiên Chúa mau đón linh hồn cụ ông về hướng Thiên Nhan Chúa.

Thành Kính Phân Ưu

Nhận được tin buồn cụ bà Lê Thị Lệ
sinh ngày 01 tháng 01 năm 1934 tại Bắc Ninh Việt Nam
Đã an nghỉ về nơi nước Chúa lúc 09 giờ AM ngày 21 tháng 12 năm 2014
hưởng thọ 81 tuổi.
Ban Điều hành Liên hội Quần vợt TX_OK thành kính phân ưu đến gia đình anh Âu Từ Thức (cố vấn trang Blog) nguyện xin Thiên Chúa sớm đón linh hồn cụ bà về hướng Thiên Nhan ngài.
Nguyễn Hải