Tuesday, October 7, 2014

Quay phim của đài truyền hình VietFace

Thân mời anh chị em xem nhưng đoạn quay phim của đài truyền hình ViệtFace ngày tranh giải quần vợt 07 tỉnh 05/10/2014 tại North Richland Tennis center.

No comments:

Post a Comment