Friday, October 17, 2014

Giải Quần vợt Việt Nam 07 tỉnh:"Arlington, Duncan Ville, Ft. Worth, Dallas, Austin, Houston, Oklahoma city.

19 Trophies Champion cho các hạng tuổi
19 Trophies Hạng nhì cho các hạng tuổi
01 Trophy luân chuyển vô địch toàn đội
Đấu thủ 07 tỉnh chờ thi đấu
Giải nhì đôi nam mỗi đấu thủ trên 65 tuổi
Giải nhì 02 đấu thủ cộng tuổi từ 80 trở lên thuộc về Houston
Giải nhì 90 trở lên thuộc về Houston
Vô Địch đôi nam tuổi từ 65 trở lên mỗi đấu thủ thuộc về Austin

Hảng nhì đôi nam cộng tuổi 130 thuộc về Duncan Ville

Vô Địch 130 thuộc về Arlington

Austin

No comments:

Post a Comment