Thursday, September 4, 2014

Phân ưu

Nhận được hung tin 

Cụ Bà TRẦN THỊ NGHI
Pháp danh Huệ Nghiêm
sinh năm 1930 tại Hà Đông, Việt Nam
đã mãn phần lúc 1:46 sáng ngày 1 tháng 9 năm 2014
(ngày 8 tháng 8 năm Giáp Ngọ) tại Dallas, Texas
Hưởng thọ 84 tuổi

Liên hội quần vợt TX-OK_VTA thành kính phân ưu đến cụ ông Nguyễn Củu Chiêm và toàn gia quyến. Nguyện xin hương linh cụ bà sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

2 comments:

 1. Nguyễn Hải & Hà Lan Phương xin thành kính phân ưu đến cụ ông Nguyễn Cửu Chiêm và toàn gia quyến. Nguyện xin hương linh cụ bà sớm về miền cực lạc.
  [img]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRO5im2WKP6uth6PqAdxe8EH76y3swheRrkYqpC9a69n3s6sI1Kag[/img]

  ReplyDelete
 2. Ban điều hành Câu lạc bộ thơ nhạc xin thành kính phân ưu đến cụ ông Nguyễn Cửu Chiêm và toàn gia quyến
  nguyện xin hương linh cụ bà sớm về miền cực lạc.
  [img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDyU7-TFjcWcMaoIfsb5wU6xVfTuj8USyrDRRXMD90_qizOgKO[/img]

  ReplyDelete