Thursday, September 4, 2014

Phân ưu

Nhận được hung tin 

Cụ Bà TRẦN THỊ NGHI
Pháp danh Huệ Nghiêm
sinh năm 1930 tại Hà Đông, Việt Nam
đã mãn phần lúc 1:46 sáng ngày 1 tháng 9 năm 2014
(ngày 8 tháng 8 năm Giáp Ngọ) tại Dallas, Texas
Hưởng thọ 84 tuổi

Liên hội quần vợt TX-OK_VTA thành kính phân ưu đến cụ ông Nguyễn Củu Chiêm và toàn gia quyến. Nguyện xin hương linh cụ bà sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.