Friday, September 27, 2013

Kết Quả Chi Tiết 07 Giải Có Tính Điểm Toàn ĐộiA.D.F. VietNamese Tennis Association
1010 Carla CT
Arlington, TX 76014
(214)-440-7505
adf_vta@yahoo.com

07 gii có tính đim toàn đội

01 giải đôi nam tuổi từ 65 trở lên: Anh Dương và anh Bé Arlington/Ft. Worth:
Arlington/Ft. Worth      / Austin                       7/6
            //                      / Duncanville               6/0
            //                      / Oklahoma City          6/0
Tổng số bàn thắng 19  Tổng số bàn thua 06    =          +13
            Arlington/Ft. Worth thắng 03 thua 00 Đoạt giải vô địch
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Austin               / Arl.Ft. Worth             6/7      
               //                   / Duncanville                 6/2
              //                    / O.K.C.                      6/0
Tổng số bàn thắng 18  Tổng số bàn thua 07   =          +09
            Austin thắng 02 thua 01 đoạt giải nhì
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Duncanville     / Arl. Ft. Worth             0/6
              //                    / Austin                       2/6
              //                    / O.K.C                      6/0
Tổng số bàn thắng 08 tổng số bàn thua 12     =          -04
            Duncanville thắng 01 thua 02 hạng 03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Oklahoma city / Arl. Ft. Worth            0/6
              //                    / Austin                       0/6
              //                    / Duncanville               0/6
Tổng số bàn thắng 00 Tổng số bàn thua 18 =             -18
            O.K.C. Thắng 00 thua 03 không hạng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 giải đôi nam cộng tuổi = 130 Anh Thịnh và anh Đức Arlington/Ft. Worth
Arlington/Ft. Worth    / Austin                         7/5
            //                      / Duncanville               7/5
            //                      / Oklahoma                 6/4
Tổng số bàn thắng 20 Tổng số bàn thua 14 =             +06
            Arlington.Ft. Worth thắng 03 thua 00 đoạt giải vô địch
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Austin             / Arlington.Ft. Worth    5/7
              //                    / Duncanville               6/3
              //                    / O.K.C                      6/3
Tổng số bàn thắng 17 Tổng số bàn thua 13 =             +04
            Austin thắng 02 thua 01 về hạng nhì
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duncanville                 / Arlington.Ft. Worth     5/7
              //                    / Austin                       3/6
              //                    / O.K.C.                     0/6
Tổng số bàn thắng 08 Tổng số bàn thua 19 =             -11
            Duncanville thắng 00 thua 03 không hạng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Oklahoma        / Arlington.Ft. Worth   4/6
              //                    / Austin                       3/6
              //                    / Duncanville               6/0
Tổng số bàn thắng 13 Tổng số bàn thua 12 =             +01
            Oklahoma thắng 01 thua 02 hạng 03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 Giải đôi nam cộng tuổi 120 Anh Tráng và anh Chung Arlington.Ft. Worth
Arlington.Ft. Worth    / Austin                         2/6
              //                    / Duncanville               6/2
              //                    / O.K.C                     0/6
Tổng số bàn thắng 08 Tổng số bàn thua 14    =          -06
            Arlington thắng 01 thua 02 không hạng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Austin             / Arl. Ft. Worth             6/2
              //                    / Duncanvill                 2/6
              //                    / O.K.C                      7/6
Tổng số bàn thắng 15 Tổng số bàn thua 14    =          +01
            Austin thắng 02 thua 01 hạng nhì
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Duncanvill       / Arl.Ft. Worth                2/6
              //                    / Austin                         6/2
              //                    / O.K.C.                       3/6
Tông số bàn thắng 11 Tổng số bàn thua 14    =          -03
            Duncanville thắng 01 thua 02 về hạng 03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Oklahoma        / Arl.Ft. Worth             6/0
              //                    / Austin                       6/7
              //                    / Duncanville               6/3
Tổng số bàn thắng 18 Tổng số bàn thua 10    =          +08
            O.K.C thắng 02 thua 01 đoạt giải vô địch.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: Giải năm nay áp dụng đúng theo quy định tính điểm đã được gửi đi vào tháng 07 và các hội đã reply đồng ý "hai hội O.K.C và Austin có đồng sét thắng và sét thua, hội O.K.C có tỷ số bàn thắng trừ bàn thua cao hơn nên đoạt giải và trong quy định lần này không áp dụng head to head" Những giải tổ chức sau này có thể dùng head to head nhưng còn đang trong thời gian tham khảo trước khi kiện toàn nội quy vì có quá nhiều trường hợp không thể áp dụng head to head như ví dụ: A-B 6/2, B-C 6/3, then C-A 6/4. Nếu chúng ta dùng tỷ số bàn thắng trừ bàn thua thì rõ ràng A hạng nhứt và B hạng nhì còn head to head thì cả ba đều đã thắng và đều đã thua.

04 Giải đôi nam cộng tuổi 110 Anh Hoàng và anh Chính Arlington Ft. Worth
Arlington. Ft. Worth   / Austin                         7/5
              //                    / Duncanville               6/1
              //                    / O.K.C                      6/0
Tổng số bàn thắng 19 Tổng số bàn thua 06    =          +13
            Arlington.Ft. Worth thắng 03 thua 00 đoạt giải vô địch  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Austin             / Arlington Ft. Worth     5/7
              //                    / Duncanville                7/6
              //                    / O.K.C                      6/3
Tổng số bàn thắng 18 Tổng số bàn thua 16    =          +2
            Austin thắng 02 thua 01 hạng nhì
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Duncanville     / Arlington Ft. Worth  1/6
              //                    / Austin                       6/7
              //                    / O.K.C                       5/7
Tổng số bàn thắng 12 Tổng số bàn thua 20    =          -08
            Duncanville tháng 00 thua 03 không hạng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Oklahoma        /Arlington Ft. Worth   0/6
              //                    / Austin                       3/6
              //                    / Duncanville               7/5
Tổng số bàn thắng 10 Tổng số bàn thua 17    =          -07
            Oklahoma thắng 01 thua 02 hạng 03

05 Giải đôi nam cộng tuổi 100 anh Hưng và anh Tài Arlington Ft. Worth
Arlington Ft. Worth    / Austin                         6/2
              //                    / Duncanville               6/4
              //                    / O.K.C                     6/2
Tổng số bàn thắng 18 tổng số bàn thua 8       =          +10
            Arlington thắng 03 thua 00 đoạt giải vô địch
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Austin             / Arlington Ft. Worth    2/6
              //                    / Duncanviulle             6/2
              //                    / O.K.C                      6/4
Tổng số bàn thắng 14 Tổng số bàn thua 12    =          +02
            Austin thắng 02 thua 01 về hạng nhì
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Duncanville     / Arlington Ft. Worth     4/6
              //                    / Austin                       2/6
              //                    / OKC                        3/6
Tổng số bàn thắng 09 Tổng số bàn thua 18    =          -09
            Duncanville thắng 00 thua 03 không hạng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            O.K.C             / Arlington Ft. Worth    2/6
              //                    / Austin                       4/6
              //                    / Duncanville               6/3
Tổng số bàn thắng 12 tổng số bàn thua 15     =          -03
            OKC thắng 01 thua 02 về hạng 03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 Giải đôi nam cộng tuổi 90 Trí và Micheal Minh Arlington Ft. Worth
Arlington Ft. Worth    / Austin                         6/4
              //                    / Duncanville               6/0
              //                    / O.K.C                      6/1
Tổng số bàn thắng 18 Tổng số bàn thua 05    =          +13
            Arlington thắng 03 thua 00 đoạt giải vô địch
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Austin             / Arlington Ft. Worth  4/6
              //                    / Duncanville               6/2
              //                    / O.K.C                       3/6
Tổng số bàn thắng 13 Tổng số bàn thua 14    =          -01
            Austin thắng 01 thua 02 hạng 03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Duncanville     / Arl. Ft. Worth             0/6
              //                    / Austin                       2/6
              //                    / OKC                        2/6
Tổng số bàn thắng 04 Tổng số bàn thua 18    `=         -14
            Duncanvill thắng 00 thua 03 không hạng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Oklahoma        / Arlington.Ft.Worth    1/6
              //                    / Austin                       6/3
              //                    / Duncanville               6/2
Tổng số bàn thắng 13 Tổng số bàn thua 11    =          +02
OKC thắng 02 thua 01 hạng nhì
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 Giải đôi nam cộng tuổi 80 Một và Hà Arlington Ft. Worth
Arlington Ft. Worth    / Austin                         5/7
              //                    / Duncanville               3/6
              //                    / OKC                       7/6
Tổng số bàn thắng 15 Tổng số bàn thua 19    =          -04
ArlingtonFt Worth thắng 02 thua 01 hạng 03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Austin             / Arlington Ft.Worth     7/5
              //                    / Duncanville               5/7
              //                    / OKC                        6/1
Tổng số bàn thắng 18 Tổng số bàn thua 13    = +05
Austin thắng 02 thua 01 hạng nhì
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Duncanville     / ArlingtonFt.Worth       6/3
              //                    / Austin                       7/5
              //                    / OKC                        6/1
Tổng số bàn thắng 19 Tổng số bàn thua 09    =          +10
            Duncanvill thắng 03 thua 00 đoạt giải vô địch
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Oklahoma        / Arlington Ft Worth    6/7
              //                    / Austin                       1/6
              //                    / Duncanvill                 1/6
Tổng số bàn thắng 08 Tổng số bàn thua 19    =          -11
            OKC thắng 00 thua 03 không hạng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment