Tuesday, May 7, 2013

Thấy rồi

Bá và Mạnh đi dạo trên đường phố, Bá cà lăm nặng nhưng rất chiều bạn. Mạnh thích nhìn gái đẹp và xe sport. Đang đi bỗng nghe Bá hỏi: "Anh anh anh Mà Mạnh, anh anh co có có thấy cái.... gì gì khô khô không?" Mạnh trả lời cái gì vậy và nhìn Bá. Trả lời: "Một cái cái cái xe xe B B B M đấp đấp đấp bờ bờ U, mầu mầu đỏ mui mui mui trờ... trần đẹp đờ đờ quá." Nhìn theo tay Bá chỉ thì chỉ còn thấy tít đằng xa bóng chiếc xe và làn khói mờ.
Hơi bực nhưng biết bạn mình như vậy Mạnh không nói gì tiếp tục đi thì lại nghe Bá hỏi: "Anh anh anh Mà Mạnh, anh anh co có thấy... cái cái gì không?."Lần này mau hơn một chút Mạnh hỏi đâu? và nhìn về phải cùng trái của con đường nhưng cũng chẳng thấy gì cả và lại nghe Bá trả lời: "Một một con con nhỏ quá... quá đẹp đẹp đang đang chạy pờ pờ ra ra tông....cặp cặp vú tưng tưng tưng trô...trông quá quá đã." Nhìn theo hướng tay Bá thì ra cô gái chạy trong lề đường nhưng cũng chỉ còn nhìn thấy chiếc lưng thon và mái tóc tưng tưng theo nhịp chạy. Mạnh phát bực đang định chửi thì nghe Bá có vẻ hoảng hốt gấp rút hỏi: "Anh Mạnh, anh có có có." không cần nghe hết câu hỏi nữa Mạnh thật mau lẹ trả lời thấy rồi và đầu mắt quay tứ phía cả trong lẫn ngoài nhưng cũng chẳng thấy gì hết, đang ngạc nhiên thì nghe Bá trả lời một cách tiếc rẻ: "Anh anh no nói anh anh thơ thấy thấy rồi rồi sao sao anh còn còn đà đà đạp." Thì ra Mạnh miệng trả lời thấy rồi nhưng chân lại dẫm lên đống phân chó bự trên đường phố.

No comments:

Post a Comment