Monday, May 6, 2013

Sợ hiểu lầm

Bá và Mạnh đang play tennis. Bá và cả Mạnh đều có thân hình nhỏ con, nói tóm lại dáng dấp khiêm nhường. Court bên cạnh, một thanh niên to cao cơ bắp đang dợt service. có lẽ cũng đã lâu và mệt nên thanh niên thu dọn banh để ra về thì phát hiện thiếu mất một trái banh, sẵn cùng bên với Bá, anh ta đến hỏi: "anh, anh, anh có có có thấy trá......ìi banh banh pờ pờ pen 3 củ của của tôi không". Bá mở miệng định trả lời nhưng bỗng dưng nín thinh nhìn không nói gì cả. Thanh niên lập lại câu hỏi và lập lại cũng không thấy Bá trả lời, Đang định nổi quạu gây lộn chợt nghĩ gì đó, trên miệng nở nụ cười tếu và không nói gì bỏ đi, miệng lẩm nhẩm: "đồ cái cái cái thằng thằng vừa vừa câm câm vừa vừa đi đia điếc".
Bên này Bá cũng lẩm nhẩm: "hú hú hú hồn hồn, mình mình mình mà mà no nói, nó nó tư tưởng mình mình nhái nhái, nó nó nó óanh oánh thấy thấy mà mà mà mẹ mẹ".

No comments:

Post a Comment