Tuesday, February 5, 2013

Thành kính Phân Ưu


Thành kính phân ưu
Nhận được tin buồn :
Thân phụ của anh Tâm Vũ là cụ ông Vũ Huy Triêm vừa tạ thế ngày 28 tháng 01 năm 2013, hưởng thọ 78 tuổi.
ADF_VTA xin Thành kính phân ưu cùng anh Tâm và tang quyến .
Nguyện cầu hương hồn bác sớm được siêu thoát .

1 comment:

  1. Hà Lan Phương thành kính phân ưu cùng gia đình anh Tâm Vũ, nguyện cầu hương linh bác sớm siêu thoát

    ReplyDelete