Friday, October 18, 2013

Hội Tennis Baltimore / Maryland

Hình 01: Anh Phạm tấn Phước " người lớn tuổi nhất" và người cháu, thắng hai người trẻ tuổi 6/4
Hình 02: Hai đội Baltimore và Maryland chụp trước khi tranh giải
Hình 03: Hội Baltimore

Monday, October 14, 2013

Tình nguyện

Anh Sơn: "các bạn! ông Hải đang dơ tay tình nguyện làm trưởng ban tổ chức cho những giải kế tiếp, xin tất cả dơ cao tay ủng hộ và cho tràng pháo tay"


Wednesday, October 2, 2013

Hình Ảnh Ý Nghĩa Đại Hội Q.V. Tứ Hùng

Những nụ cười rạng rỡ
Những nét mặt tràn đầy tự tin trong chiến thắng
Những cánh tay đưa cao nhiệt tình gắn bó
tất cả nói lên sự đồng tâm hiệp lực của đại hội quần vợt lão tướng tứ hùng Việt Nam hải ngoại