Monday, December 3, 2012

Thành Kính Phân Ưu

Được hung tin (trễ) bà quả phụ: Benedicto Nguyễn Văn Đàng nhũ danh: Anna Nguyễn Thị Thúy Nga (bà ngoại của cháu Nguyễn Hữu Khánh), tạ thế ngày 19 tháng 11 năm 2012 tại Houston Texas, hưởng thọ 80 tuổi. Hội ADF Vietnamese Tennis Association xin thành kính phân ưu cùng toàn thể đại gia đình anh Nguyễn Tiến Biểu (trưởng nam), và cháu Khánh. Xin hợp lời cầu.....Nguyện xin Chúa đón linh hồn Anna về hướng nhan thánh Chúa.