Sunday, October 21, 2012

Thành Kính Phân Ưu

 Được hung tin thân mẫu của các gia đình anh, chị, em Nguyễn Hùng Tráng  là cụ bà Maria Phạm thị Tự tạ thế ngày 19 tháng 10 năm 2012, hưởng thọ 94 tuổi.  Hội tennis ADF Vietnamese tennis association xin thành kính phân ưu cùng toàn thể đại gia đình các anh, chị, em. Xin hợp lời cầu….Nguyện xin Chúa đón linh hồn Maria về hướng nhan thánh Chúa.

                     

No comments:

Post a Comment