Thursday, April 14, 2011

Buổi phỏng vấn của đài phát thanh 890am

Mời anh chị em thành viên và thân hữu nghe buổi phỏng vấn của đài phát thanh 890am cho ngày đại hội quần vợt 24/4/2011

No comments:

Post a Comment